Sign in / Join

اجمل رسائل خلآصْ مَليتْ 2017 ، رسائل فراق حلوة

اجمل رسائل خلآصْ مَليتْ 2017 ، رسائل فراق حلوة


…………. آلينْ آليُۈمْ يبَڪيِنيْ !
« أبنتحِرْ »

……….. خلآصْ مَليتْ •• !!!
أسگنْ ۞ ۶يُوُنِيْ ۞ يآلغلآ ~
…………وَ ۞ جفٌوٌنِيْ ۞ تغَمضْ ۶ليْگ ~
:
خِذْ مآ تِشَآءْ منْ [ دنِيتيْ ]
بَسْ لآ تِقَللْ منْ [ غلآگ ]


● فِيْ شفآتگ آلثنتِينْ………………
( سُگرْ زيَآدَه )
حآوِلْ [ تقَلل ] نسبِتهْ ♥ ♥………..
فِيْ شفآيَآگ ♥


يآ [ دَمعْ ۶ينيْ ] خفْ جرَحتْ ۶ينيْ !


ۈآل ( ۶ينْ ) تبڪيْ خٌۈفْ ( تفقِدْ بصرهآ )
ۈآل ( ۶ينْ ) تبڪيْ خٌۈفْ ( تفقِدْ بصرهآ )
ۈآل ( ۶ينْ ) تبڪيْ خٌۈفْ ( تفقِدْ بصرهآ )

* تَدرْيْ [ حٌبڪ ] بعثَرْ آلدنيَآ بعيِنيْ . .

ۈ أنتْ قَلبْڪ [ نآرْ شٌۈقهْ ] تحتوِينيْ ~

ۈأنآ قُربِڪ [ أرتِبڪ ] ۈأنسَىْ سنِينيْ ~

أيهْ ۈ رَبڪ . . . /
……………أنتْ صآيرْ 【 نَبضْ فينيْ 】
…… خَلِگ ۶ًزيزْ آلنَفسْ
…………. وال۶ًزْ مأوآكْ ~
وٌ گلنْ ۶ًطَهْ تفصِيلْ ثُوبهْ
………….. بِقَده . . . /


هآمتِيْ مآ ๑ تنحنِيْ لِگ ๑
لآ ولآ ل ♀ ۶ًشَره ♀ مثِيلگ ~


وإذآ تُوُصلْ للگرَآمهْ . …
[ ۶آدِيْ من ( قلبيْ ) أشيِلگ ]
[ ۶آدِيْ من ( قلبيْ ) أشيِلگ ]
[ ۶آدِيْ من ( قلبيْ ) أشيِلگ ]


%d مدونون معجبون بهذه: